نکات قابل توجه :

1-حقوق تعیین شده نباید کمتر از حداقل قانون کار باشد
2- بیمه تامین اجتماعی ضروری می باشد مگر برای کارگرانی که مشمول بیمه نباشند( بازنشستگان و مشمولین نظام وظیفه و … )
3-مجموعه اندیشمند حداکثر 3 الی 5 نفر نیروی به ازای هرگزینه انتخاب شده برای شما اعزام می نماید.
(در صورتی که توافق مابین کارگر و کار فرما صورت نگیرد مسئولیت به عهده کارفرما می باشد و اعلام نیاز مجددا باید انجام گردد)
4-به ازای هر نفر نیرو مبلغ 1،000،000 ریال علی الحساب به شماره کارت 3264-7956-1010-5892 بنام سعید افشاری نزد بانک سپه واریز فرمایید و شماره فیش واریزی را در فرم مرحله بعد وارد کنید تا نسبت به تامین نیروی انسانی اقدام شود
5-مدت زمان حداقل 5 الی 20 روز می باشد.